Visie op HRM in de apotheek

Een belangrijke ontwikkeling in het personeelsbeleid van de laatste jaren is de omschakeling geweest van klassiek personeelsbeleid naar Human Resource Management (HRM). Het klassieke personeelsbeleid werd gekenmerkt door een visie op korte termijn, een collectieve gerichtheid, weinig vertrouwen in de werknemer en bureaucratie.

HRM kenmerkt zich door beleid gericht op de lange termijn, is toegespitst op het individu en heeft een hoog vertrouwen in de werknemer.

In de Nederlandse apotheken zal veelal nog sprake zijn van een klassiek personeelsbeleid.

De grote veranderingen welke met name het gevolg zijn van de invoering van het preferentiebeleid noodzaken de apotheker steeds meer een goed personeelsmanagement te voeren. Toenemende taakbelasting (meer recepten), afnemende financiële mogelijkheden en daardoor een kleinere formatie noodzaken tot grotere efficiëntie. Dit dan liefst ook nog met behoud van de kwaliteit in de zorgverlening. Dit alles doet een grote aanslag op de leidinggevende capaciteiten van de apotheker. Een taak waar hij in feite niet voor opgeleid is.

Deskundige ondersteuning kan hem hierbij helpen en soms zal deze zelfs noodzakelijk zijn.

Hierbij kan Viscum u van dienst zijn.