Diensten

HRM

Human Resource Management bestaande uit: aanpak van arbeidsproblemen met personeelsleden. Verder: het ontwikkelen van verzuimbeleid en het verhogen van motivatie van het personeel.

Mediation

Mediation biedt vaak een oplossing. Viscum kan u helpen bij de aanpak van arbeidsproblemen met personeelsleden en bemiddeling bij arbeidsconflicten of samenwerkingsconflicten.

Werving & Selectie

Viscum kan u helpen bij het opzetten van doelmatige toepassing van functionerings- en beoordelingsgesprekken. En natuurlijk bij selectieprocedures bij het aannemen van nieuw personeel.

HRM in de Apotheek

  • Een belangrijke ontwikkeling in het personeelsbeleid van de laatste jaren is de omschakeling geweest van klassiek personeelsbeleid naar Human Resource Management (HRM). Het klassieke personeelsbeleid werd gekenmerkt door een visie op korte termijn, een collectieve gerichtheid, weinig vertrouwen in de werknemer en bureaucratie.

  • HRM kenmerkt zich door beleid gericht op de lange termijn, is toegespitst op het individu en heeft een hoog vertrouwen in de werknemer.

    In de Nederlandse apotheken zal veelal nog sprake zijn van een klassiek personeelsbeleid.

  • De grote veranderingen welke met name het gevolg zijn van de invoering van het preferentiebeleid en andere vormen van logistiek noodzaken de apotheker steeds meer een goed personeelsmanagement te voeren.

    Toenemende taakbelasting (meer recepten), afnemende financiële mogelijkheden en daardoor een kleinere formatie noodzaken tot grotere efficiëntie. Dit dan liefst ook nog met behoud van de kwaliteit in de zorgverlening.

    Dit alles doet een grote aanslag op de leidinggevende capaciteiten van de apotheker. Een taak waar hij in feite niet voor opgeleid is.

Over Viscum

Na een periode van meer dan 25 jaar werkzaam te zijn geweest als openbaar apotheker, ben ik psychologie gaan studeren. Ik wilde meer weten over de psychologische processen die een rol spelen bij het werken in de apotheek. Na 4 jaar heb ik de studie arbeids- en organisatiepsychologie met succes afgerond. Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar de relatie tussen mondigheid van patiënten en stress bij apothekersassistenten. Momenteel geef ik adviezen aan apothekers en teams bij problemen op personeelsgebied. Daarbij maak ik vaak ook gebruik van mijn mediation vaardigheden.

Feature Image 3

Jen Feenstra

Arbeidspsycholoog, apotheker en mediator

Kerncompetenties: Motivatieprocessen van het personeel - Ontwikkelen van goede selectieprocedures - Analyseren van groepsprocessen in de apotheek - Doorvoeren van veranderingsprocessen met het team - Oorzaken van werkdrukbeleving in de apotheek en het verhelpen hiervan - Begeleiden en coachen van apothekers welke na een burn-out moeten re-integreren.

Contact gegevens

Viscum BV Adriaen de Vrieslaan 6 7425 NR Deventer 06 – 13209187

Contact Formulier